Apa itu Novela?

Novela berasal dari bahasa Italia novella yang berarti dongeng atau sebuah berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novela adalah kisahan prosa rekaan yang lebih kompleks daripada cerita pendek, tetapi tidak sepanjang novel, jangkauannya biasanya terbatas pada satu peristiwa, satu keadaan, dan satu titik tikaian. Novela seringkali dijadikan alternatif apabila pembahasan dalam menulis cerita pendek menjadi …

Apa itu Novela? Selengkapnya »